Skip to content

Mitluf fit-Traduzzjoni: Il-Borra

March 6, 2006


Din tak-borra qatt ma’ nizlitli. Ghandna bzonn kelma ghall-isnow. B’urgenza. U hallikom miz-zikk ta’ maghmudija ta’ Kristu fuq l-Ewro. Isa. Iffurmaw kumitat bl-ordni, preferibilment ta’ xi nies li jifhmu, u imlew din il-karenza lingwistika illi ghandna. U tieqfux hemm. Jekk joghgobkom ghandi bzonn kelma ghal “snowstorm” li tkun inqas pedantika minn tempesta ta’ borra. U aqtaghuli erba’ frazijiet godda li jikkombinaw il-forom differenti ta’ snow. Dik morbida li tinzel helwa qisha qoton u li facli tnehhiha minn fuq il-windscreen (anki bil-wajpers). Dik daqxejn iktar imsilga li taf twegga jekk tidhol fil-ghajn. Dik il-kelba li tikkombina ma’ kutra ta’ silg fin li ma jitnehha b’xejn. Dik li tinzel donnha xita imma tkun silg li jehel ma xarek u malli issib naqa’ kenn tinhall f’salt u tkun qisek ghadek hiereg mid-docca. U xi nghidu ghall-effetti generali ambjentali? Sema’ shab imhabbla bi snow lesti biex iwelldu u jkopru l-art bl-abjad. Sema griza b’vizibilità nulla mimlija snow niezel bla waqfien.

Isa mela. Aqtghuli erba’ kelmiet kif suppost. Hekk jew b’hekk daz-zmien mhux kollox hekk? Kultura tat-take away, do-it-yourself u caqlaq ha mmorru. Itfaghhomli go borza’ ghax ghal mieghi dawn. Se nehodhom Lussemburgu u nikkunsmahom hemm bil-kwiet bejn maltempata u ohra.

U kif qieghed hemm ghamillu Kinnie u Twistees ghal ma’ t-triq.

*Pittura: Turner – Tempesta tal-borra (snowstorm).

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: