Skip to content

Mitluf fit-traduzzjoni: Is-Shab

March 7, 2006

Image hosting by Photobucket

Mid-dehra jghidulha Interferenza proattiva. Tkun qed titghallem linwga ohra u din tibda tinterferixxi f’dawk li suppost ikun wahhlu sew l-eghruq go mohhok. Jibdew isiru gheltijiet li jdahhqu imma jinkwetaw. Jinkwetawk ghax thossok xi xih bl-alzheimers u f’daqqa it-tletin sena’ li skorrew fuqhek ikunu donnhom immoltiplikaw. Bhal meta’ tghid “dexetti” flok “zibel” jew “lami” flok “xfafar”. Helwa ghal bidu… imma kerha jekk persistenti.

Il-problema tibda tikber meta’ xi kliem jibdew joghsfru mill-vokabularju u tibda biss tiftakar kelma wahda minn ilsien wiehed indipendentement minn dak li qed titkellem. Ghalhekk “dexetti” saret l-ewwel kelma li tigi go mohhi ghal-“rubbish”, “zibel”, jew “‘munnezza”. U l-bierah ghall-ewwel darba taghni attakk ta’ paniku.

Ghax il-bierah x’hin azzardajt ingorr bl-inadegwatezza tal-ilsien Malti f’dak li ghandu x’jaqsam ma’ bard nordiku u l-manifestazzjonijiet differenti tan-natura f’temperaturi polari kelli bzonn nuza kelma. Kelma facli. U ijja….dawk l-affarijiet bojod li jkunu fis-sema…qishom qoton… imma ghandna kelma ghalihom. U ftakart “nuages” ftakart “clouds” u ftakart “nuvole” imma il-Malti kien ghosfor. Lahaq tar. U wara kwarta intella u nnizzel kelli incempel lil Owen u nistaqsih.. “X’inhuma nuages bil-Malti?” Oh x’sodisfazzjon tismaghha!

Shab. Shab. Shab. Jahasra. Kelma tant sabiha. U ghal mument kont hsibt li tliftha ghal dejjem. Nittama li din l-esperjenza ma tergax tittenna imma nahseb li m’hux se tkun l-ahhar darba li ser ikolli mohhi fl-ishab.

Sahhiet.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: