Skip to content

L-Eklissi

March 29, 2006


“Luxembourg will witness a total eclipse of the sun today, Wednesday 29 March, at around 12:53. All we want is a break in the clouds…………”Xi gharef go Lussemburgu ghogbu jwebbel lin-nies. Qallhom li illum, lejn is-siegha, ikunu jistghu jaraw l-eklissi tax-xemx. Imla rasek xbin. Illum it-temp kien dak li wiehed jistenna mid-Dukat. Imsahhab. Waqtiet xemxin kellna, imma issa… lejn it-tlieta. Mill-bqija l-uniku eklissi kien dak ta’ mohhi li ilu ghajjien minn tmiem il-gimgha u qajla nista’ inhaddmu ghal qattra xoghol. Ma nafx Malta x’rajtu imma hawnhekk hlief shab ta’ xita ma kienx hawn. Forsi kien dik in-naqa imdallam iktar mis-soltu imma ma kontx tista’ tghid jekk hux grazzi ghall-offuskament lunari jew ghall-intervent solitu tal-cumulo nimbus letzbergiz.

U ghal min ilu jifrah li Sting se jdoqq Malta, nghidilkom li se jdoqqilna hawn ukoll… f’Esch sur Alzette – nhar it-tlettax ta’ Lulju.

Nispera ma taghmilx xita’ dakinhar.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: