Skip to content

Thejjija Ghas-Safar

April 9, 2006

Tmiem il-gimgha shiha ikolli bzonn. Mentalment indum iktar minn gimaghtejn imma l-ippakkjar ta’ veru jibda’ xi tlett ijiem qabel il-vjagg. Tant iktar jekk il-vjagg se jkun ta’ gimaghtejn gewwa post li skond is-sorsi ma huwiex wiehed fejn tghid… u ijja filkaz nixtri minn hemm. Ghax il-Kuba ta’ Castro affaxxinanti imma anki taf tkun daqqa ta’ harta wara l-Lussuburgu. Allura l-paranoia kollha ta’ vjaggatur tolqotni bhal tsunami u nintilef fic-cucati. Naghmel elf lista ta affarjiet li ma rridx ninsa warajja. U nitlifhom.

U issa biex qed nikteb dan il-post qed ndum seklu ghax gej u sejjer. Allura ahjar nieqaf hawn u nkompli wara. X’hin forsi inkun ghalaqt il-bagalja. Sadattant gawdu r-riratt tieghi bil-mustacci rivoluzzjonarju. Skond ix-Xifer qisni Gomez tal-familja Adams. M’ghandux tort sa’ l-ahhar. Hu x’inhu Melanie m’ghogobha xejn u kelli inqaxxru. Iktar ritratt jinsabu fuq is-sit tieghi fuq mac.com.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: