Skip to content

Id-Dell

May 23, 2006


Meta tohrog ix-xemx gewwa Lussemburgu kullhadd jaghmel li jista’ biex isib ruhu barra. Kullhadd jipprova ilaqqat sa l-ahhar ragg tax-xemx kemm jista’ jkun. Allura gieli tinzerta li tkun miexi fi triq gewwa ic-centru u tinduna kif in-nies ikunu ikkoncentraw ruhhom fuq in-naha tat-triq fejn tkun irnexxiela tiddeffes id-dawl tax-xemx. Il-fenomenu ma jkunx daqshekk wiehed li ta’ min jinnotah jekk ma jkunx ghall-fatt li tigi lura f’pajjizek u tinduna l-kuntrarju. Strada Rjali taghli imsawwta minn xemx ta’ shana kiefra tant li l-art iddahhan u ‘kk ithares il-boghod tara sembjanza ta’ miraggi urbani. U l-bicca l-kbira ta’ nies mixjin f’kuritur dejjaq fejn ma rnexxiliex tidhol ix-xemx.

Kif ihobb jghid hija: Min mejjet ghall-qatra’… u min mejjet fis-sakra.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: