Skip to content

Avvizi

October 5, 2006


Il-Bord ta’ kinnie&twistees jixtieq javza’ lill-qarrejja stmati illi mill-llum 5 ta’ Ottubru, Jum l-iStudent, qieghdha terga tinfetah il-facilita’ ta’ kummenti miftuha. Dan ifisser li s-Sur “Anonimu” u s-Sur “Inkorlat mill-Gzira” jistghu jergghu liberament jpoggu hsibijiethom fil-kaxxa appozita li qieghda fuq kull post immarkata Comments. Nafu li ghalxejn nappellaw ghar-responsabilta’ u nistghu biss infakkru li r-responsabilita’ tal-kontenut tas-sezzjoni tal-kummenti hija michudha. Tant, kemm it-tfarfir ta’ l-ispallejn u kif ukoll il-hasil tal-idejn ma hix xi bicca xoghol difficli u kullhadd kapaci jaghmilha.

Il-gurnata t-tajba.

***
Reclami dal Bollettino
Carosello: Reclami ipprovduti fuch spatiu misluph lilna minn K&T.

Reclam: BOLLETTINO. Tinseusc tisctru l-articoli passati fuch chinnie u tuistees. Tistru phis-sens li tisctar u tacra u mhusc phis-sens economicu ta’ inphiech ta’ pennies sabiesc icholloch access. U la chiedhin tippassiggau fuch l-eteru u m’ghandchom scein sc’taghmlu ghasc ma taslusc uasla sa Il Bollettino della Sfiga u tacrau l-erba steiier li chien hemm s’issa sachemm iittellau graiiet u avventuri ohra.

Reclam: BAID. Baid u hascisc phrisch. Irricorru issa ghand Carmni Grima ta’ Tric De’ Pinu, Casal Ghasri. Ghall-acua proteini u hascisc ta’ l-iprem cualita’ eiieu issa. Baid u hascisc ta’ Grima… x’dehrlech?

Reclam: CHINNIE. Iscropp Chinnie. Scarba li ma tibdilha ma scein. Chinnie. Isc-scarba tad-ditta Simonds Farsons Cisk (ta’ farsin) tista’ tinsctara minn chull hanut tal-marcantia u anchi minghand il-greengrocer phdat minnhecc.

Complu d-detto del giorno: Ahiar tisctri u tonfoch milli …

Tmiem tal-carosell.
***

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: