Skip to content

Stejjer ta’ Nasr Eddin (IV)

December 12, 2006

Photobucket - Video and Image Hosting

Vizjonijiet

Jinghad li Nasr Eddin kien dahal jaghmel parti mill-qorti ta’ Tamerlan (il-hakkiemu mexxej ta’ hafna konkwisti tal-poplu Tartaru). Nasr Eddin kien jipprova jaghmilha tal-bniedem mistiku moghni b’poteri sopranaturali. L-imghallem tieghu, Tamerlan, ried provi irrifjutabbli ta’ dawn il-poteri.

– Jidhirli li n-nies mistici kollha ikollhom vizjonijiet, hekk jew mhux hekk? U int?
– B’isem Allah, jwiegeb Nasr Eddin, ghandi mohhi imballata daqs qartalla bil-vizjonijiet f’kull hin u kull mument.
– Tajjeb mela, kompla Tamerlan, ghidli x’inti tara iss’issa, u jekk m’inti tara xejn naqtalek rasek dis-sekonda.
– Qed nara gwienah tan-nar ihabbtu fl-ismewwiet, qed nara tron ta’ djamanti li qed jingarr minn erba ljuni tad-deheb f’post ix-xemx, qed nara xmajjar ta’ halib nezlin bla waqfien mill-ishab, qed nara…
– X’vizjonijiet straordinarji! Waqqfu Tamerlan illi f’daqqa wahda kien intela’ biza’ u ammirazzjoni. Ja dervixx venerabbli! Ghidli kif taghmel biex tmur lil ‘hinn mid-dehra tal-affarijiet mundani? Liema sforzi ghandu wiehed jaghmel sabiex ikun jista’ jingarr b’tali mod sas-seba’ sema?
– M’hemm l’ebda sforz, il-bizgha bizzejjed.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: