Skip to content

Stejjer ta’ Nasr Eddin (VII)

January 9, 2007

Photobucket - Video and Image Hosting

Direzzjoni

Waqtli kien qed jivvjaggja Nasr Eddin kellu jghaddi minn inhawi infestat bil-briganti u hallelin. Kellu xorti tajba li iltaqa’ ma xi hadd li kellu jghaddi minn l-istess triq u b’hekk ghaddew l-isbah bicca tal-jum flimkien.

Hekk kif waslet biex tinzel ix-xemx, ir-ragel waqaf u nizel miz-ziemel u qal lil Nasr Eddin:

– Ja fidil, wasalna f’l-ahhar tal-jum. Ejja nitolbu.

U nehha t-turban u s-sandli u fetah it-tapit tat-talb malart.

– Tlift daqxejn s-sens ta’ direzzjoni, qal hu u niezel gharkobbtejh – lejn fejn ghandi inhares?
– Heqq siehbi, wiegeb il-Hoga, l-ahjar haga li tista’ taghmel hi li thares lejn hwejgek!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: