Skip to content

Inerzja

February 24, 2007

Id-dinja mghaggla ta’ llum iggieghlna nahsbu li il-hin kollu irridu intellqu ma dak u ma’ l-iehor. L-ahhar gadget, karozza, accessorju ghad-dar, informazzjoni. Iktar ma jkun ricenti u iktar ma jaghmel affarijiet iktar ahjar. Daz-zmien il-kultura tal-inerzja ftit li xejn narawha. Skjavi tal-hin u skjavi tal-lussu falz li galadarba takkwistah qatt ma jkun bizzejjed. Studju, universita’ u karriera… dejjem b’sormna qed jaqbad u m’ghandniex kwiet. Hemm bzonn ftit kalma, hemm bzonn ftit wens u serenita’… hemm bzonn li l-kultura tal-inerzja terga’ taqbad.

Ghax xi kulltant li tghaddi gurnata u ma tkun ghamilt xejn ma hix daqshekk idea hazina. U jekk ma temmnunix ergghu irrevedu daqxejn l-ewwel ktieb tal-bibbja.

sahhiet.

Advertisements
One Comment leave one →
  1. March 16, 2007 12:39 am

    Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: