Skip to content

Ghadna Hawn (imm’inkazzati)

May 30, 2007

Mela. Ma hrabniex. Ghadna hawn. Ghad ghandna hafna x’niktbu u qatt ma nsibu l-hin. U meta nsibu l-hin xorta jirnexxielna ma niktbux. U meta fl-ahhar jirnexxielna niktbu, jirnexxielna ukoll nitilfu kollox qabel ma naghfsu l-buttuna “publish”. Allura hudu pacenzja, ghax ga grat darbtejn u meta tigri vera ma jkollix aptit nerga nikteb dak li nkun tlift.

Tant biex taghrfu kemm jien inkazzat.

(Insanabile Cacoethes Iurandi – faciem durum cacandi habet)

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: