Skip to content

Bir-ragun

August 26, 2008

 

Ir-Rabbin kien bhas-soltu bil-qieghda taht is-sigra jiddeciedi dwar il-problemi tal-gurnata. Kien imiss lil Samwel biex isemmi il-kawza tieghu: “Rabbin, Izakk qed jghaddi il-merhla tieghu mill-art tieghi kull jum u jhassarli il-pjanti u cereali kollha. Fuq l-art tieghi! Fid-dar tieghi! Mhux sew!”

U r-Rabbin wiegeb: “Ghandek ragun!”

Ghalhekk qam ukoll Izakk biex jghid tieghu: “Imma Rabbin, hemm bzonn li l-merhla tieghi jghaddu minn fuq l-art ta’ Samwel biex imorru jixorbu mill-ilma tal-funtana… inkella imutuli! Issa ilu s-sekli li l-merhla kollha ghandhom dritt li jghaddu minn fuq l-artijiet li hemm madwar il-funtana, u ghalhekk ghandi drit naghmel hekk jien ukoll.”

U r-Rabbin jerga… “Ghandek ragun!”

U l-qaddejja li kienet qed tisma’ d-diskursata ghaddejja, daret lejn ir-Rabbin u qaltlu: “Imma, Rabbin, ma jistax ikun li t-tnejn minnhom ghandhom ragun!”

U r-Rabbin wiegeb: “Ghandek ragun!”

(Tags: Ligi tan-non-kontradizzjoni ta’ Aristotli – jekk xi haga hi (minnha), allura il-kuntrarju ma hix (minnha)/ faqar semantiku malti f’dik li hi filosofija?).

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: